Política de privacitat

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades que realitza el Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona de les dades que pugui recollir al portal del Premi Internacional a la Innovació Cultural.

 

1. Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.cccb.org és:

Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (d’ara endavant CCCB)
NIF P5800017E
Carrer Montalegre núm. 5
08001 Barcelona

 

2. Finalitat dels tractaments de dades

Les dades que subministreu al CCCB per diferents mitjans (formularis de contacte, butlletí, …) són tractades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de facilitar-vos el servei que ens sol·liciteu en cada cas.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duu a terme únicament i exclusivament si heu autoritzat aquest tractament.

A continuació, detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les vostres dades.

 

Tractament

 

Per a què farem servir les dades

Quant de temps conservarem les dades

Gestió del Premi Internacional a la Innovació Cultural

 

Tractarem les dades per gestionar la vostra participació al Premi Internacional a la Innovació Cultural d’acord amb les finalitats recollides a les bases de participació del Premi. Les vostres dades podran ser accessibles per als nostres col·laboradors (jurat, qualificadors, etc.) i, en el cas dels guanyadors, seran difoses públicament.

Les dades dels participants es conservaran un cop finalitzada la convocatòria del Premi com a part del registre del CCCB de l’històric de premis convocats.

Subscripcions al butlletí

Us remetrem informació sobre les activitats del CCCB Lab i temes d’innovació cultural per correu electrònic, SMS o altres mitjans. Les vostres dades no seran cedides a tercers.

Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciteu no rebre les nostres comunicacions, i se suprimiran en aquell moment.

Podreu sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

Bústies de contacte

Tractarem les vostres dades per contestar la vostra sol·licitud (informació general, …). Les vostres dades no seran cedides a tercers.

Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat la vostra sol·licitud i s’hagin dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això, se suprimiran, excepte que impliqui responsabilitats per al CCCB.

 

Les dades que hàgiu lliurat es tractaran únicament per a la finalitat de què se us va informar i que vau autoritzar. No es fa tractament de les vostres dades per part de tercers i no se cediran les dades a tercers excepte que ho hàgiu autoritzat expressament.

La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment exprés que ens atorgueu en el moment del vostre registre al Premi i/o inscripció als serveis del portal. Aquest registre és necessari per a l’execució dels serveis que ens heu demanat i heu autoritzat expressament.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les vostres dades.

L’usuari ens subministra les dades de manera voluntària en tot moment i sent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi al CCCB o a tercers. El CCCB es reserva el dret d’excloure dels serveis tot usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que procedeixin en dret.

 

3. Els vostres drets en facilitar les dades

En qualsevol moment podeu sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les vostres dades.

Podeu:

  • Accedir a les vostres dades: sol·licitar quines dades tenim i quin ús en fem, i fins i tot que us les lliurem per portar-les a una altra companyia.
  • Rectificar les vostres dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les vostres dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no se’n faci cap tractament, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les vostres dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les vostres dades.
  • Portabilitat de les dades: que us lliurem les dades en un format compatible perquè les feu arribar a un tercer que us hagi d’oferir un servei.

Per a això, podeu adreçar un escrit que indiqui quin dret voleu exercir (accés, rectificació, supressió, oposició o portabilitat de les dades), adjuntant-hi una còpia del vostre DNI, al CCCB, al Delegat de protecció de dades, carrer Montalegre, núm. 5, 08001 Barcelona, o bé al correu electrònic [email protected].

 

4. Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si voleu tenir més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme el CCCB, us podeu posar en contacte amb el Delegat de protecció de dades mitjançant l’adreça de correu electrònic [email protected], o per correu postal a l’atenció del Delegat de protecció de dades del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, carrer Montalegre, núm. 5, 08001 Barcelona.

 

5. Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’organisme supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració pública catalana. Si considereu que el CCCB ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa, us hi podeu adreçar per tal d’interposar-hi una reclamació.